Tuyển Dụng Java Developer

 Số lượng : 8 java dev

 lương: từ 10 -20 triệu

 Mô tả công việc

– Thiết kế và phát triển các ứng dụng với số lượng users/ requests/
data lớn để tạo ra hệ thống có hiệu suất và độ sẵn sàng cao
– Đóng góp vào tất cả các giai đoạn phát triển của sản phẩm
– Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng.
– Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp
để giải quyết vấn đề.
– Tham gia phát triển các dự án cho khối tài chính ngân hàng
– Làm việc theo mô hình scrum
– Chi tiết công việc được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Tuyển dụng Front-End

Số lượng: 5 lập trình Front- End

Lương: từ 8-15triệu

Mô tả công việc:

  • Lập trình UI/UX của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy dựa trên ES6.
  • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI/UX mới.
  • Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend.
  • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng.
  • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyếtvấn đề.
  • Chi tiết công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn